WITAMY NA STRONIE KOŁA TEATRALNEGO "BAJKOLOT"

Już od 2008 roku w naszej szkole działa koło teatralne "BAJKOLOT". W bieżącym roku szkolnym członkami zespołu są uczniowie z klas IIc i IIb. Maluchy spotykają się po lekcjach, raz w tygodniu. Oprócz szlifowania ról, ćwiczą dykcję, śpiewają, tańczą, wykonują rekwizyty i elementy scenografii. Scenariusze do przedstawień znajdujemy w czasopismach, książkach, Internecie. Często same dopisujemy role, dobierając je do charakteru naszych podopiecznych.

Opiekunowie:

Edyta Urlich
Joanna Abramowska

Terminy spotkań: środa - godz. 12.55 - 13.40

Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Bohaterskich Lotników Polskich, sala nr. 003

Sposób realizacji: dodatkowe zajęcia

Cele główne:

1. Wszechstronny rozwój osobowości ucznia, pobudzanie wyobraźni
2. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym

Cele szczegółowe:

1. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole
2. Wyrabianie obowiązkowości i odpowiedzialności za wykonane zadania w określonym czasie
3. Dbanie o kulturę żywego słowa, wzbogacanie słownictwa uczniów
4. Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień teatralnych
5. Wzmocnienie poczucia własnej wartości
6. Wyzwalanie postaw kreatywnych wśród uczniów
7. Budowanie więzi emocjonalnych z rówieśnikami i nauczycielem
8. Rozwijanie fantazji i wyobraźni dziecka
9. Prezentacja uzdolnień podczas występów szkolnych i środowiskowych

Metody Pracy:

1. Indywidualna praca z tekstem
2. Wchodzenie w rolę
3. Ćwiczenia dykcyjne, mimiczne i ruchowe
4. Zabawy integracyjne
5. Drama